Mitä ammattiosasto tekee?

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa sekä huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla

  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen, puheenjohtaja Eija Sunnari kiertää keväällä ja syksyllä osastot lävitse ja kyselee jäseniensä kuulumiset. 

  • hoitaa omalla alueellaan suhteet työnantajiin, oppilaitoksiin, eri viranomaisiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön. Esim puheenjohtaja Eija Sunnari käy Lappialla pitämässä työelämätietoutta valmistuville oppilaille.

  • tukee ja auttaa työpaikan luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja 

  • huolehtii jäsentensä mahdollisuuksista työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä 

  • jakaa liiton ja ammattiosaston toimintaa koskevaa tietoa jäsenille ja välittää jäsenten näkemyksiä liiton päättäjille ja toimistoon

  • järjestää jäsenilleen erilaista virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi omia jäsenetuja jäsenilleen

Ammattiosaston toiminnasta vastaa hallitus

  • Toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri työpaikkojen jäseniä.

  • Ammattiosasto järjestää vuosittain syys- ja kevätkokouksen ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia sekä muita jäsentilaisuuksia.

  • Ammattiosaston jäsenet päättävät ammattiosaston toiminnasta jäsenkokouksissaan.

" OTA YHTEYS ROHKEASTI AMMATTIOSASTON HALLITUKSEN JÄSENIIN, PUHEENJOHTAJAAN JA PÄÄLUOTTAMUSMIEHEEN, OLI ASIA SITTEN MIKÄ TAHANSA!"