Yhteystiedot

Pääluottamusmies

Jonna Könönen, puh 0401450993, Mehiläinen Länsi-Pohja os 3 B, puh 0401491239 työ

Jonna.Kononen@mehilainen.fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ongelmatilanteet:
Jos sinulla on palkkaepäselvyyksiä, kysy ensin työnantajalta/palkanlaskijalta,jos asia ei selviä,ota yhteys luottamusmieheen,jos asia ei selviä, luottamusmies selvittää Superin edunvalvonnasta asiaa.


Jos sinulla on ongelmatilanne koskien työaikaa, työvuoroja, vapaita ym, selvitä asiaa ensin lähiesimieheltä,jos asia ei selviä,ota yhteys luottamusmieheen, jos asia ei selviä, luottamusmies selvittää  Superin edunvalvontasta asiaa.


Jos sinulla on työsuojeluun liittyviä ongelmatilanteita, käänny ensin esimiehen puoleen. Jos asia ei selviä, ota yhteys työsuojeluvaltuutettuun. Jos asia ei selviä, työsuojeluvaltuutettu on yhteydessä Superin edunvalvontayksikköön/työsuojelupiiriin.